2022-01-17

Kom ihåg att begära ROT/RUT, Grön Teknik-pengar från Skatteverket

För arbeten som utförts och betalats under 2021 måste begäran om utbetalning ha kommit in till Skatteverket senast 31 januari 2022 för att pengar ska betalas ut. 

Var noga med att kontrollera datumintervallet i bilden för Begäran om utbetalning i BL Administration så att det omfattar hela 2021 för att inte missa någon post som ska med. 

Om begäran om utbetalning inte skickas in i tid eller att detta missas finns inga pengar att hämta och skattereduktionen hanteras som kundförlust i programmet. 

Här kan du läsa mer om funktionen för Skattereduktion»

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Kom ihåg att begära ROT/RUT, Grön Teknik-pengar från Skatteverket - ctl00_twimg Fjärrsupport: