2021-08-17

Kommentarsrutan i Registrering av lev.faktura

Från och med version 2021.3.100 går det inte längre att trycka enter genom hela registreringen av leverantörsfakturor utan endast till rutan för kommentar där du behöver klicka på tab för att komma vidare. 

Genom att gå in under Leverantörsreskontra - Registrera fakturor - Inst  kan du klicka ur rutan för kommentar. Då kommer den rutan att försvinna ur registreringen (se bild) och sedan kan du klicka dig igenom registreringen med endast enter igen. 


”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Kommentarsrutan i Registrering av lev.faktura - ctl00_twimg Fjärrsupport: