2019-12-12

Kontrolluppgifter 2019?

Har du funderingar kring vad som gäller kring kontrolluppgifter för inkomståret 2019? I så fall har vi samlat det du behöver veta i denna artikel.

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Kontrolluppgiften KU10 ska från och med inkomståret 2019 inte lämnas för anställda du lämnat AGI (Arbetsgivardeklaration på individnivå) för under året, utan endast för de anställda som inte redovisats i AGI.

Du ska alltså inte lämna både AGI och KU10 för en person, utan antingen eller. Det är endast i vissa fall det även fortsättningsvis är tillåtet att lämna kontrolluppgift, se nedan.

Här kan du läsa mer om Arbetsgivardeklaration på individnivå >>

KU10 i vissa fall

Om du exempelvis har idrottsutövare som fått ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp, anställda med lön under 1 000 kr eller anställda som endast fått exempelvis bilersättning eller traktamente kan det bli aktuellt att lämna en KU10. Detta förutsätter att du inte lämnat någon AGI för dessa personer, vilket man har möjlighet att göra även om man inte måste. Mer information om detta hittar du på Skatteverkets hemsida.

Om du ska lämna KU10 för 2019 kommer du att kunna bocka i en ruta för att dessa kontrolluppgifter ska skapas. Om du bockar i rutan kommer en KU10 att skapas för samtliga anställda som fått lön utbetald under året. Det tas alltså ingen hänsyn till om du lämnat AGI eller ej och du kan behöva rensa i listan så att du bara har kvar de som KU10 är aktuellt för. Om det är enstaka personer som berörs av KU10 är det även möjligt att skapa dessa kontrolluppgifter manuellt om du inte bockar i rutan.

Du kan läsa mer om hur du arbetar med kontrolluppgifter i vår manual >>

Kontrolluppgifter för ränta och utdelning

Det är inga skillnader mot ifjol när det gäller kontrolluppgifter för ränta (KU20) och utdelning (KU31) då dessa även fortsättningsvis redovisas på årsbasis. 

Detta gäller även om du använt våra lönarter för att registrera ränta och utdelning i löneregistreringen och dessa uppgifter redovisats på arbetsgivarnivå (huvuduppgiften, rutorna 492 respektive 496) men inte finns med som en individuell uppgift i AGI. 

Du kan läsa mer om hur du arbetar med kontrolluppgifter i vår manual >>

Programversion 2020.1.100 krävs oavsett

Liksom för tidigare år krävs att du installerar den programversion vi släpper vid årsskiftet för att kunna göra kontrolluppgifter. Även om du inte ska lämna någon kontrolluppgift för inkomståret 2019 är versionen ändå viktig då den bland annat innehåller både nya skattetabeller och de nya åldersintervallen för arbetsgivaravgifter.

Versionen kommer att släppas direkt efter helgerna, preliminärt 7/1. Det är en större programverison och den kommer att aviseras när du öppnar programmet och du har möjliget att installera den inifrån BL Administration. Naturligtvis kommer den även att kunna hämtas via vår hemsida www.bjornlunden.se.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Kontrolluppgifter 2019? - ctl00_twimg Fjärrsupport: