2021-02-24

Kopplingen mot Zettle (tidigare iZettle) fungerar felfritt igen

Du har kanske märkt att vi hade problem med vår koppling mot Zettle (tidigare iZettle) förra veckan då Zettle gjorde en ändring i sitt API som ställde till det för oss men framför allt för dig. Vi vill nu meddela dig om att problemet är löst och att kopplingen mot Zettle nu fungerar felfritt.

Problemet innebar att vissa dagar inte blev bokförda. Du bör ha fått ett informationsmail med texten ’’verifikation balanserar ej’’.

Det har även inneburit att vissa dagar som blivit bokförda under samma period har blivit fel bokfört och saknar försäljningskonto. Problemet startade den 9:onde februari och vi ser att det fick ett slut den 18:onde februari.

Så här åtgärdar du enklast de felaktiga verifikationerna

Åtgärden ser olika ut beroende på om du har allt bokfört från Zettle i en egen verifikationsserie eller om du har valt att allt från Zettle ska bokföras i A-serien tillsammans med andra verifikationer. Se de olika lösningarna nedan. 

För dig som har valt att allt från Zettle ska bokföras i en egen verfikationsserie

Börja med att ta bort allt som hänt från och med den 9:onde februari och gör en manuell import från den 9:onde februari till dagens datum. Det krävs dock i detta fall att du har allt från Zettle i samma serie. Har du bokfört i samma serie som andra verifikat kommer även dessa verifikat att försvinna om du makulerar alla verifikationer fr.o.m. den 9:onde och framåt.

Så här gör du:

 1. Klicka på "Verifikationskontroll". 

  Verifikationskontroll_ruta.jpg
 2. Leta därefter upp verifikationsserien som du har Zettle-bokföringen i.
 3. Markera sedan den första verifikationen den 9:onde februari och välj Mer- Makulera allt from markerad verifikation.
 4. Gör sedan en manuell import genom att gå till Arkiv- Integrationer, skrolla ner till Zettle och klicka där på inställningar.

  iZettle_ruta.jpg
 5. Klicka på "Starta" och Välj sedan från och till datum, klicka sedan på bokför.

  Import_ruta.jpg

BL Administration hämtar nu försäljningsresultatet och bokför det på nytt. 

För dig som har valt att allt från Zettle ska bokföras i A-serien tillsammans med andra verifikationer

Om du bokför allt i samma verifikationsserie, även försäljningsresultatet från Zettle, så kan man göra på ett annat sätt med de verifikationer som blivit fel bokförda och saknar försäljningskonto.

Om du väljer att göra enligt beskrivningen ovan kommer alla verifikationer från den 9:onde till den 18:onde att försvinna, även de verifikationer som inte kommer från Zettlekopplingen. Då kommer du att få registrera de övriga verifikationerna manuellt.

Det andra alternativet är att du skapar ändringsverifikationer på de verifikationer som har lästs in fel från Zettle. Då gör du så här:

 1. Klicka på "Verifikationskontroll". 

  Verifikationskontroll_ruta.jpg
 2.  in på verifikationen från Zettle och välj sedan Mer - Ändra med ändringsverifikation.
 3. När du är klar klickar du på "Spara", då kommer det att skapas en ny verifikation och den tidigare verifikationen blir spegelvänt konterad.

(Vi rekommenderar starkt att man har alla verifikationer från Zettle i en egen verifikationsserie för enkelhetens skull, ifall liknande saker händer men även i avstämningssyfte).

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Kopplingen mot Zettle (tidigare iZettle) fungerar felfritt igen - ctl00_twimg Fjärrsupport: