2020-09-16

Korttidsarbete – avstämning två

Sex månader efter att man ansökt och fått korttidsarbete godkänt ska en andra avstämning göras. Har du dessutom ansökt om förlängning (upp till nio månader) kan du samtidigt söka ytterligare stöd i samband med avstämningen.

Om du påbörjade korttidsarbetet i mars ska avstämning två göras under perioden 16 september – 14 oktober och det är alltså avstämning av perioden juni-augusti som görs. Påbörjades korttidsarbetet under april sker den andra avstämningen från oktober, osv.

Du har alltså fyra veckor på dig att göra avstämningen och i avstämningen sammanställs det faktiska utfallet för korttidsarbetet under stödperioden.

Om du inte sökt förlängning av stödperioden kommer avstämning två också att vara din slutavstämning. Detta görs för att kontrollera att stödet för hela perioden med korttidsarbete har fördelats rätt. Om det visar sig att du fått för mycket stöd kommer återbetalning att bli aktuellt.

För att få fram underlaget till avstämning av korttidsarbete kan du använda dig av vår programfunktion för detta. Du hittar funtionen under Aktivitet – Lönestatistik – Avstämning korttidsarbete.

Här kan du läsa mer om Avstämning korttidsarbete >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Korttidsarbete – avstämning två - ctl00_twimg Fjärrsupport: