2021-01-07

Lönerapportering till FORA

Om du tecknat avtalsförsäkringar för arbetare ska du rapportera in löneuppgifter till Fora.

Foras rapporteringstjänst på www.fora.se öppnade kl 07:00 den 4 januari 2021 och slutlig rapportering av löner för 2020 ska vara klar senast 31 januari 2021. Enklast använder du en e-legitimation för att logga in på tjänsten.

Lönerapporteringen gör ni på Mina sidor på fora.se. Du måste vara registrerad som huvudadministratör eller administratör för ert företag för att kunna logga in. För att ändra huvudadministratör eller anmäla en ny ska du skicka in en blankett i god tid innan rapporteringen av slutliga löner. För dig som är ensam firmatecknare för företaget med e-legitimation kan du också kontakta Foras kundservice via telefon och bli registrerad som huvudadministratör.

Länk till anmälan huvudadministratör >>

Om du har gjort företagets löner i BL Lön/BL Lön Plus kan du ta ut en fil som du skickar in till Fora. Du hittar den programfunktionen genom att gå via Aktivitet – Årsrutiner – FORA Löneuppgifter för arbetare.

Här kan du läsa mer om funktionen i vår manual och se en film >>

Därför ska lönerna rapporteras

För att kunna räkna ut företagets slutliga kostnad för försäkringar och tjänstepension för föregående år används de slutliga (faktiskt utbetalade) lönerna som ni rapporterar. Fora gör nämligen en årsavräkning när ni har rapporterat företagets slutliga löner. Den slutliga kostnaden för året räknas då ut och jämförs med hur mycket pengar företaget redan har betalat. Har ni betalat för lite eller för mycket under året justeras det sedan på fakturan i februari.

Fora får också genom lönerapporteringen veta vilka arbetare företaget har haft under året och hur mycket de har tjänat. Dessa uppgifter används sedan till att beräkna och föra över pensionspremier till deras pensionsförvaltare. När det gäller de anställda som omfattas av korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) ska hela lönen, inklusive den del som staten betalar, rapporteras till Fora. De anställdas tjänstepension Avtalspension SAF-LO beräknas på den lön som betalas ut, inklusive den del som staten betalar. 

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Lönerapportering till FORA - ctl00_twimg Fjärrsupport: