2020-04-27

Löneunderlag vid semesterberäkning

Från och med version 2020.2.100 finns två sätt att hämta löneunderlaget vid semesterberäkning om du tillämpar procentregeln för timlön eller månadslön. Även rörliga lönedelar för övriga semesteravtal påverkas. Inför semesterårsbytet bör du ta ställning till vilken metod som ska användas.

De två metoder som kan användas är att antingen hämta löneunderlaget baserat på löneperioder (förvalt) eller på utbetalningsdatum. 

Hämta löneunderlag baserat på löneperioder

Beräkning görs på lön som tjänats in under intjänandeåret, oavsett om det är utbetalt före eller efter datum för semesterårsbrytet. Programmet kommer att hämta underlag från egna/3-ställiga lönearter utifrån löneperioder, och avvikelser utifrån avvikelseperioder, som infaller inom semesteråret. Om man då t.ex. har löneperiod för innevarande månad och avvikelseperiod för föregående månad, så kommer avvikelser för mars som påverkar aprils lönekörning att tas med, men inte de 3-ställiga lönearterna (där bl a månadslön ingår) eftersom det anses höra till löneperioden och således hör till nästkommande intjänandeår.

Hämta löneunderlag baserat på utbetalningsdatum

Beräkning görs på all lön som blivit utbetalt under aktuellt intjänandeår. För ett normalt semesterår innebär det att semesterdaglönen vid Procentregeln, samt rörlig lön vid Sammalöneregeln eller Månadslön med semestertillägg, kommer att beräknas på lön med utbetalningsdatum mellan 1 april och 31 mars. Lön intjänad i mars men som betalas ut i april kommer alltså istället att komma med på nästkommande års semesterberäkning.

Observera! Vid bruten löneperiod (t.ex en löneperiod som sträcker sig 16/3-15/4 istället för 1-31) så behöver du ändra inställningen till att baseras på utbetalningsdatum. Detta då programmet annars inte kommer kunna hantera bruten löneperiod på ett korrekt sätt. Se längre ner på sidan för att se vad du behöver tänka på vid övergången mellan beräkningssätten.

Välja metod för hur löneunderlag beräknas

Det finns några saker att tänka på när du ska välja vilken metod som ska användas i semesterberäkningen. Vi har samlat detta i en egen guide:

Löneunderlag vid semesterberäkning >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Löneunderlag vid semesterberäkning - ctl00_twimg Fjärrsupport: