2020-01-31

Missa inte KU-inlämningen idag!

Kontrolluppgifter för inkomståret 2019 ska ha lämnats in till Skatteverket senast idag, fredag 31/1.

För de allra flesta lämnas inte längre någon KU10 från och med inkomståret 2019 eftersom du istället lämnat AGI (arbetsgivardeklaration på individnivå) månadsvis under hela inkomståret.

Du ska alltså inte lämna både AGI och KU10 för en person, utan antingen eller. Det är endast i vissa fall det även fortsättningsvis är tillåtet att lämna kontrolluppgift.

Här kan du läsa mer om när det är aktuellt med KU10 >>

KU20 och KU31

Däremot ska kontrolluppgifter för ränta (KU20) och utdelning (KU31) lämnas även fortsättningsvis årsvis och måste alltså göras senast 31/1.

För att kunna göra kontrolluppgifterna krävs att du först installerat version 2020.1.100 (eller senare). För att nå funktionen i programmet väljer du Aktivitet – Årsrutiner –Kontrolluppgifter.

Här kan du läsa mer om hur du arbetar med kontrolluppgifterna >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Missa inte KU-inlämningen idag! - ctl00_twimg Fjärrsupport: