2020-07-27

Missat att avmarkera personer från växa-stöd/först anställd?

Den tillfälliga nedsättningen av socialavgifter som gällt under perioden mars-juni på grund av Corona-pandemin har upphört. Om du missat att göra justeringar för det går vi här igenom hur du kommer till rätta med det.

Då vi använt funktionaliteten för växa-stöd/först anställd är det den inställningen du behöver ta bort från de anställda när arbetsgivaravgifterna nu återgått till normal nivå. Om du missat att ta bort denna bock/markering inför juli-lönen kommer du få felmeddelande hos Skatteverket när du försöker lämna in AGI-filen för juli-lönen.

För att komma till rätta med detta kan du använda dig av ett SQL-kommando för att ta bort bocken på samtliga anställda. Gå till Arkiv – Systemunderhåll – SQL-fråga och ta bort den exempelfråga som ligger i rutan uppe till vänster och klistra in följande textsträng:

update anstalld set växastöd=0

Tryck sedan på F11-tangenten för att namnändra Test till Execute och klicka på den.

Om lönerna är uppdaterade har de också bokförts med felaktiga (för låga) arbetsgivaravgifter och du behöver göra en justering även i bokföringen. Detta sker enklast genom att du bokar på ytterligare arbetsgivaravgifter genom att kontera mellanskillnaden på vad du bokat upp och vad det borde vara på de konton du normalt använder för arbetsgivaravgifter, vanligen 7510 (debet) och 2730 (kredit), eller 2941 (debet) om semester betalats ut.

Alternativ metod för dig med lilla lön

Kör du lilla lön är en alternativ arbetsgång att först återställa lönen under Aktivitet – Återställ lönekörning. Därefter tar du bort bocken på de anställda, gå in på juli-lönerna och spara om dem (en och en), för att sedan uppdatera dem som vanligt igen. Då kommer bokföringen att komma på köpet och du kan därefter ta ut en ny AGI-fil som lämnas in i Skatteverkets e-tjänst.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Missat att avmarkera personer från växa-stöd/först anställd? - ctl00_twimg Fjärrsupport: