2021-05-11

Momsdeklaration - genomgång ruta för ruta

Momsdeklarationen är en av två delar i skattedeklarationen. Den andra delen är arbetsgivardeklarationen. Tidigare användes begreppet skattedeklaration för båda dessa deklarationer. Här får du en genomgång ruta för ruta hur du fyller i din momsdeklaration.

Korrekt löpande momshantering för korrekta momsdeklarationer

Redan vid fakturering och bokföring måste momsen hanteras korrekt för att momsdeklarationerna i slutänden ska bli korrekta. Ska moms läggas på eller inte, vilken momssats ska användas, får den ingående momsen lyftas eller inte, vilken redovisningsperiod hör transaktionen till, vilka rader i momsdeklarationen ska användas – man ställs hela tiden inför dessa och liknande frågor. Att göra fel kan bli kostsamt i form av kostnadsränta, förseningsavgifter och skattetillägg.

Momsdeklarationen – ruta för ruta

Uppdelad i nio avsnitt

Momsdeklarationen är uppdelad i nio avsnitt:

A. Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms – ruta 05–08
B. Utgående moms (moms på inkomster) på försäljning eller uttag (i ruta 05–08) – ruta 10–12
C. Momspliktiga inköp där köparen är momsskyldig (omvänd skattskyldighet) – ruta 20–24
D. Utgående moms (moms på utgifter) på inköp (i ruta 20–24) – ruta 30–32
E. Försäljning mm som är undantagen från moms – ruta 35–42
F. Ingående moms – ruta 48
G. Moms att betala eller få tillbaka – ruta 49
H. Beskattningsunderlag vid import
I. Utgående moms på import i ruta 50

Läs mer här»

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Momsdeklaration - genomgång ruta för ruta - ctl00_twimg Fjärrsupport: