Negativ sjuklönekostnad?

När du laddar upp en AGI-fil hos Skatteverket kan det hända att du får ett felmeddelande om negativ sjuklönekostnad. I denna artikel går vi igenom vad det kan bero på och hur det kan åtgärdas. 

Sjuklönekostnaden som företaget har ska redovisas i ruta 499 i AGI-filen. Ruta 499 finns under huvuduppgifter och är en sammanställning av alla anställdas sjuklöner för perioden. Vilka lönearter som hamnar i ruta 499 styrs av markeringen ”Sjuklönekostnad” på lönearten (Uppläggning – Lönearter – fliken Grunduppgifter).

Markering_sjuklonekostnad.jpgDu kan se vilken sjuklönekostnad som finns hämtad genom att klicka på knappen ”Huvuduppgift” där du skapar AGI-filen (Utskrift – Skattedeklaration – Fliken Arbetsgivardeklaration och knappen Huvuduppgifter). Observera att beloppet i ruta 499 inkluderar arbetsgivaravgifter för sjuklönekostnaden.

Faltkod_499.jpg

Får du ett felmeddelande om sjuklönekostnad?

Om du försöker att ladda upp en AGI-fil på Skatteverkets hemsida och får ett felmeddelande som ser ut ungefär enligt bilden nedan betyder det att filen du försöker att ladda upp har en negativ sjuklönekostnad.

Felmeddelande_sjuklonekostnad.jpg

Vad kan vara orsaken till en negativ sjuklönekostnad?

Det beror på om du kör BL Lön eller BL Lön Plus.

I BL Lön

I BL Lön kan det bero på flera orsaker:

  • Karensavdraget är större än sjuklönen.

Om du har en anställd som har varit sjuk kanske bara några timmar måste du ändra beloppet på karensavdraget, så att karensavdraget inte blir större än sjuklönen.

Du kan återställa lönen och registrera om den med rätt belopp. Det gör du under Aktivitet – Återställ lönekörning. Skapa om AGI-filen och ladda upp den nya filen på Skatteverket.

Läs mer om att återställa en lönekörning här >>

  • Markeringen ”sjuklönekostnad” saknas på lönearten för sjuklön.

När en anställd blir sjuk registrerar du sjuklön från första timmen och karensavdraget reducerar sjuklönen. Både lönearten för karensavdrag och sjuklön ska ha markeringen för ”Sjuklönekostnad”. Tänk även på att om inte markeringen på lönearten för karensavdraget är markerad blir sjuklönekostnaden för hög.

  Gå in på lönearten (Uppläggning – Lönearter – fliken Grunduppgifter) och markera ”Sjuklönekostnad”. Skapa om AGI-filen och ladda upp den nya filen på Skatteverket.

  • På lönearten för sjukavdrag är ”sjuklönekostnad” markerad.

Detta avdrag har inget med sjuklönen att göra utan sjukavdraget ska minska den vanliga månadslönen för att den anställde har varit frånvarande.

Gå in på lönearten (Uppläggning – Lönearter – fliken Grunduppgifter) och avmarkera ”Sjuklönekostnad”. Skapa om AGI-filen och ladda upp den nya filen på Skatteverket.

I BL Lön Plus

Om du har BL Lön plus ska du alltid registrera sjukfrånvaro med löneart 2000, under knappen avvikelser eller i kalendariet. Programmet hanterar då sjuklönen och sjuklönekostnaden automatiskt.

Använd aldrig treställiga lönearter för registrering av sjukfrånvaro när du har BL Lön Plus.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Negativ sjuklönekostnad? - ctl00_twimg Fjärrsupport: