2020-04-03

Ny programversion nästa vecka!

Vi kommer att släppa version 2020.2.100, som bland annat innehåller funktionalitet för nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda samt stöd för korttidsarbete, under nästa vecka. Preliminärt releasedatum är på tisdag 7/4.

Vi får många frågor kring hur detta ska hanteras i programmet, och man kommer att behöva installera version 2020.2.100 för att få tillgång till funktionerna. Versionen är en större uppdatering och kommer att aviseras till er användare i programmet, så snart den finns tillgänglig, ni kan också hålla utkik här på BLA Online där vi kommer skriva om den så snart den finns att hämta.

Tillfälligt sänkta socialavgifter

På grund av den pågående Corona-krisen har riksdagen beslutat att tillfälligt sänka socialavgifterna för upp till 30 personer på företaget under perioden mars-juni 2020. På ersättningar upp till 25 000 kr kommer alltså endast ålderspensionsavgift om 10,21% att betalas. För att tillgodogöra sig stödet ska man redovisa en bock i ruta 062 på individuppgiften i arbetsgivardeklarationen på individnivå, det är alltså samma ruta som används för Första anställd vid Växa-stöd.

För hantering i programmet ska du alltså för de upp till 30 anställda du vill ska omfattas av stödet markera Växa-stöd på anställdakortets flik Lön och skatt men för att detta ska vara möjligt behöver du invänta den nya programversionen.

Du behöver alltså inte göra om lönerna för mars, utan det räcker med att skapa en ny AGI-fil efter att bocken satts i, samt att godkänna Skatteverkets beräkning av arbetsgivaravgifter. Du behöver också justera bokföringen för nedsättningen av arbetsgivaravgifterna.

Korttidsarbete (tidigare benämnt Korttidspermittering)

I samband med den pågående Corona-krisen har reglerna om korttidsarbete utökats och den anställde ska kunna gå ner i tid (upp till 60%) men ändå behålla minst 92,5% av sin lön. Arbetsgivaren kan i sin tur få stöd med upp till 75% av lönekostnaden för arbetstidsförkortningen. Ett antal villkor och förutsättningar behöver vara uppfyllda för att kunna tillämpa korttidsarbete.

Funktionalitet för detta kommer i nästa programversion finnas i form av nya konstanter på anställdakortet, samt ett antal nya lönerarter att importera och använda vid lönekörningen.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Ny programversion nästa vecka! - ctl00_twimg Fjärrsupport: