2021-06-16

Datumstyrning av lön i Lön Plus/Löneändringsfunktionerna

 Företag i BL Lön plus har en funktion för löneändring.

 

Företag i BL Lön plus har en funktion för löneändring. Den finns på anställda-kortet under fliken Lön och skatt.

 Bild1.png

Vid månadslön är det viktigt att fylla i BÅDE heltidslönen (HL) och Faktisk/deltidslön (K1), samt datum, dvs samtliga uppgifter/fält är obligatoriska.

  • Heltidslönen (HL) är den lön den anställde skulle ha vid 100% anställning. Denna påverkar de lönearter som innehåller konstanten HL, som till exempel beredskapstid, OB-tillägg och jourtid. Även vissa avdrag för till exempel föräldraledighet och tjänstledighet del av dag. Den påverkar även beräkning av Semesterlön- och tillägg utifrån sysselsättningsgraden som den anställde hade under intjänandeåret. Det gäller semesteravtal enligt Månadslön med tillägg samt Sammalöneregeln.
  • Faktisk/deltidslön (K1) är den avtalade månadslönen som den anställde får. Vid heltidsarbete blir det alltså samma som heltidslönen, men vid deltidsarbete är det deltidslönen som anges. Denna påverkar beräkningen av diverse avdrag, till exempel sjukfrånvaro.

Fast/individuell lön

Om du lagt upp månadslön och/eller timlön som fast lönerad kommer programmet föreslå att den uppdateras med den aktuella lönen vid tidpunkten då du sparar anställdakortet. Om löneändringen läggs in i förhand och du vill att programmet själv ska ta den nya lönen när den träder i kraft, så ska du se till att beloppet på den fasta lönen är = 0. Det innebär att om du tidigare uppdaterat den fasta lönen så får du gå in under fliken Fast/individuell lön och ändra till 0 om du vill att löneförändringarna ska uppdateras automatiskt.

Löneperioder

När du skapar en ny löneperiod så är det den lön som gäller den första dagen i löneperioden som styr på treställiga/egna lönearter, och den lön som gäller den första dagen på avvikelseperioden som avvikelser/systemlönearter beräknas utifrån.

Korttidsarbete

Har du anställda som har korttidsarbete ska lönen efter löneminskningen anges på Faktisk/deltidslön, eftersom avdragen ska räknas på den lägre lönen.

Vid korttidsarbete kan du inte ha 0 under fast/individuell lön, utan här ska du ha den aktuella lönen före löneminskningen för korttidsarbete. Du får själv hålla reda på och ändra den fasta lönen när den nya lönen börjar gälla.  

 

Här kan du läsa mer om datumstyrning av lön. Länk till: https://blasupport.blinfo.se/artiklar/lon/om-bl-lon/datumstyrning-av-lon-lon-plus/

Här kan du läsa mer om inställningarna för korttidsarbete. Länk till https://blasupport.blinfo.se/artiklar/lon/om-bl-lon/korttidsarbete-tidigare-benamnt-korttidspermittering/

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Datumstyrning av lön i Lön Plus/Löneändringsfunktionerna - ctl00_twimg Fjärrsupport: