2021-07-02

Nu finns version 2021.3.102 att ladda ner

Version 2021.3.102  finns tillgänglig under Hjälp – Hämta ny version. Versionen finns också att hämta genom att logga in på Mina sidor på vår hemsida www.bjornlunden.se.

2021.3.102 (släppt 2021-07-02)

Bokföring

  • Sedan version 2021.3.100 har vi haft problem att registrera tolkade kvitton, men det ska i och med denna version vara åtgärdat.

Fakturering

  • Vi har korrigerat ett problem i åldersanalysen som innebar att man i vissa fall inte fick med alla poster.

Lön

  • Om man hade flera lönearter kopplade till en och samma ackumulator uppdaterades endast en av dem vid en omuppdatering av lönetotaler och ackumulatorer.

Lön Plus

  • Det kunde bli fel slutlön vid procentregeln med timlön om man hämtade underlaget baserat på utbetalningsdatum.
  • I semesterskuldslistan togs endast semestergrundande timmar med för heldagar, inte del av dag, vid beräkning av löneunderlaget för procentregeln.
  • Om man vid sammanfallande semester betalade ut alla semestertilläggen vid valt tillfälle togs antalet utifrån semesterrätten utan hänsyn till vad som fanns i ingångsvärden/Semester IB. Detta är nu åtgärdat samtidigt som det nu finns en förbättrad kontroll mot redan utbetalda tillägg.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Nu finns version 2021.3.102 att ladda ner - ctl00_twimg Fjärrsupport: