2019-05-07

Nya arbetsgivaravgifter i sommar?!

För närvarande ligger två förslag om ändrade arbetsgivaravgifter för riksdagen att ta ställning till. Om båda dessa klubbas igenom innebär det ändrade arbetsgivaravgifter i sommar, något som vi naturligtvis kommer ta hänsyn till i programmet.

Slopad särskild löneskatt för pensionärer?

Regeringen föreslår i en proposition att den särskilda löneskatten på 6,15% för äldre ska slopas. Enligt dagens regler är arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år (för 2019 personer födda 1938-1953) 16,36%, där den särskilda löneskatten på 6,15% utgör en del. Om den särskilda löneskatten slopas innebär det alltså att arbetsgivaravgifterna för denna grupp blir 10,21% istället.

För personer födda 1937 och tidigare blir det med förslaget inga arbetsgivaravgifter alls då man idag endast betalat särskild löneskatt för dessa, alltså 6,15%.

Dessa regler föreslås träda i kraft 1 juli 2019 och tillämpas därmed på lön eller annan ersättning för arbete som betalas ut efter 30 juni 2019.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga?

I ett förslag som är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna föresås en nedsättning av arbetsgivaravgifterna för ungdomar. Enligt dagens regler betalas fulla arbetsgivaravgifter för alla som är födda 1954 eller tidigare. Om förslaget går igenom skulle man för ungdomar, dvs personer som fyllt 15 men inte 18 år vid årets ingång (för 2019 personer födda 2001-2003), betala 10,21% i arbetsgivaravgift. Den nedsatta arbetsgivaravgiften ska gälla på lön och ersättningar upp till 25 000 kr per månad.

Dessa regler föreslås träda i kraft 1 augusti 2019 och tillämpas därmed på lön eller annan ersättning för arbete som betals ut efter 31 juli 2019.

Ny programversion som hanterar förändringarna

Om ett eller båda dessa förslag beslutas i riksdagen kommer vi att bygga in förändringarna i en ny programversion som kommer att vara tillgänglig i god tid inför lönekörningen i juli.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Nya arbetsgivaravgifter i sommar?! - ctl00_twimg Fjärrsupport: