2018-10-03

Nya regler för karens vid sjukdom

Den 1 januari 2019 ersätts karensdagen vid sjukdom av ett karensavdrag. Lagändringen innebär att tekniken för beräkning av karens vid sjukdom blir annorlunda. 

Tidigare har karensdagen inneburit en dag eller del av dag utan ersättning för den anställde. Från och med årsskiftet ska vi beräkna sjuklön redan från det att den anställde insjuknar, alltså från dag 1 – det som tidigare varit karensdag. Från sjuklönen ska vi istället göra ett karensavdrag.

Karensavdraget beräknas till 20 % av en genomsnittlig veckoinkomst i form av sjuklön. Karensavdraget får bara dras mot den anställdes sjuklön. 

Karensavdrag

Karensavdraget ska beräknas till 20 % av en genomsnittlig veckoinkomst i form av sjuklön. Karensavdraget får bara dras av mot den sjuklön som den anställde får under sin sjukfrånvaro. Karensavdraget får alltså inte överstiga den sjuklön som betalas ut.

Räkna ut karensavdrag:

Malva tjänar 100 kr/ timme och har en avtalad tjänstgöringsgrad på 100 % fördelat på 40 timmar/vecka och 8 timmar per dag.

Hon insjuknar på tisdagen kl: 11, efter att ha arbetat 3 timmar.

Sjuklön per timme: 100 kr x 80 % = 80 kr

Sjuklön på en genomsnittlig vecka = 80% x (40 h x 100 kr) = 3.200 kr

Karensavdrag = 20 % x 3.200 = 640 kr

Räkna ut lön:

Malva ska ha betalt för de 3 timmar som hon arbetade under tisdagen (3 h x 100 kr = 300 kr). Hon ska även ha sjuklön för 5 timmar på tisdagen (5 h x 80 kr = 400 kr). Från hennes sjuklön ska vi dock göra ett karensavdrag, men eftersom karensavdraget är högre än sjuklönen så kan vi inte dra av hela karensavdraget under första dagen.

Dag 1: Malva får betalt för de timmar hon arbetat med 300 kr.
Karensavdraget blir 400 kr under första dagen (vilket motsvarar det belopp hon fick i sjuklön, se ovan). Kvar i karensavdrag efter dag 1 är 640 kr – 400 kr = 240 kr.

Malva är fortsatt sjuk även under onsdagen då hon skulle ha arbetat 8 timmar.

Sjuklönen för dag 2 är 8 h x 80 kr = 640 kr.

Dag 2: Eftersom sjuklönen är 640 kr för denna dag och vi har 240 kr kvar av karensavdraget ska vi minska Malvas sjuklön med 240 kr. Ett helt karensavdrag i sjukperioden har då gjorts och Malva får sjuklön med 400 kr för dag 2 i sjukperioden (640 kr – 240 kr).

Om Malva är fortsatt sjuk följande dagar får hon sjuklön som vanligt till och med dag 14.

Övrigt

Det ska inte beräknas något nytt karensavdrag om den anställde återinsjuknar inom 5 dagar. Då ska sjukdagarna i den nya sjuklöneperioden läggas samman med sjukdagarna i den tidigare sjuklöneperioden. 

Karensavdrag ska inte göras vid fler än tio tillfällen under en tolvmånadersperiod.

Egenföretagare som bara har inkomst av annat förvärvsarbete (t ex inkomst av näringsverksamhet) berörs inte av ändringarna, de kommer fortsätta i det gamla systemet.

Hantering i löneprogrammet

Från och med version 2019.1, som släpps vid årsskiftet, kommer programmet att ha stöd för de nya reglerna om karensavdrag.

BL Lön

För dig som använder BL Lön kommer nya lönearter som hanterar detta att finnas i nyupplagda företag. För befintliga företag kommer dessa lönearter att kunna importeras.

BL Lön Plus

Om du använder semesterhanteringen i BL Lön Plus kommer avvikelsen för sjukfrånvaro att hantera de nya reglerna, och nya systemlönearter kommer att användas. Om du omfattas av kollektivavtal och även efter årsskiftet ska omfattas av de gamla reglerna kommer du kunna göra en inställning för detta i löneavtalen.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Nya regler för karens vid sjukdom  - ctl00_twimg Fjärrsupport: