2017-01-25

Nya representationsregler

Slopat avdrag för representationsmåltider och ändring av momslyft är nyheterna i de regler som träder i kraft 1 januari 2017.

Avdraget för representationsmåltider slopas. Moms ska dock få lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person.

Representation – avdrag och moms

Riksdagen har beslutat att avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopas. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde ska fortfarande vara avdragsgilla.

Riksdagen har även beslutat att moms ska få lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr per person.

Måltidsutgifter

Det är enbart avdragsrätten för representationsmåltider som slopas, dvs utgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring som räknas som en måltid.

Man anser att det rent praktiskt kan bli problem om t ex den egna personalen vid ett möte kan få personalfika, medan affärsbesökarens fika inte blir avdragsgill. Därför undantas detta från förbudet, vilket innebär att utgifter för förtäring bara ska dras av om det är fråga om förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som måltid och som är av mindre värde, dvs motsvarande sådan förtäring som en arbetsgivare kan tillhandahålla sina anställda skattefritt.

Både extern och intern representation

Avdragsförbudet gäller både extern och intern representation, vilket innebär att måltidsutgifter vid t ex personalfester, jubileum mm inte kommer att vara avdragsgilla.

Kringkostnader vid en personalfest, t ex lokalhyra eller musikunderhållning, kommer dock fortfarande att vara avdragsgilla med högst 180 kr (plus moms) per person.

Teaterbiljetter, greenfee mm

Representationsutgifter för teater, greenfee, event, matcher och liknande påverkas inte av lagändringen. För sådana utgifter kommer det alltså fortfarande att vara möjligt att göra avdrag med högst 180 kr (plus moms) per person.

Om det gäller en aktivitet där flera tjänster samt måltider ingår, måste den del som avser måltider brytas ut och hanteras som ej avdragsgill kostnad.

Interna konferenser

Avdragsrätten för kortare interna kurser och konferenser påverkas inte av lagändringen. Någon ändring av vad som omfattas av själva representationsbegreppet görs inte, vilket innebär att dessa företeelser även fortsättningsvis kommer att vara fullt avdragsgilla utan att utlösa förmånsbeskattning.

Moms som belöper på 300 kr/person och tillfälle

Idag finns flera olika metoder för att beräkna hur mycket moms som får lyftas vid representation beroende på om sprit, vin eller öl ingått i måltiden. Riksdagen har nu beslutat att moms ska få lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person oavsett vilka drycker som ingått, och oavsett om det är fråga om intern eller extern representation. Förutsättningen är dock att utgiften inte överstiger vad som kan anses skäligt.

Rätt till momslyft på andra representationsutgifter är dock oförändrad, vilket innebär att moms bara får lyftas på den del av utgiften som är inkomstskattemässigt avdragsgill.

Ikraftträdande

De nya reglerna om avdragsrätt träder i kraft 1 januari 2017 och tillämpas på beskattningsår som börjar 1 januari och senare. För brutna räkenskapsår som börjat före 2017 innebär det att de gamla reglerna fortsätter att gälla fram till räkenskapsårets slut.

Ändringarna i rätten att lyfta moms träder i kraft 1 januari 2017 oavsett räkenskapsår. Om rätten att lyfta moms inträtt före årsskiftet gäller alltså de tidigare bestämmelserna.

Hantering i programmet

Precis som tidigare kan du få hjälp med beräkningen av momsen genom den särskilda guide som finns att använda i verifikationsregistreringen. Har du inte knappen Representation uppe i knapplisten kan du enkelt plocka fram den genom att välja Mer - Inställningar och bocka för Representation i högerspalten.

Vid måltid där alkoholhaltiga drycker ingår får man använda en schablon för momsen på 46 kr/person. Då görs en proportionering mellan mat och alkoholhaltiga drycker där mat anses utgöra 75% av det totala beloppet och de alkoholhaltiga dryckerna 25%.

Programmet hanterar de nya reglerna i version 2017.1.100 och senare. Det är därför viktigt att du som berörs av reglerna laddar ner och installerar en aktuell version. Detta görs enklast under Hjälp - Hämta ny version. Genom att köra den senaste versionen håller programmet koll på vilken regel som gäller för ditt aktuella räkenskapsår.

Här kan du läsa mer om Representation i programmet >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Nya representationsregler - ctl00_twimg Fjärrsupport: