2021-02-15

Nyheter på app.bjornlunden.se

På senaste tiden har det hänt en hel del bra saker på app.bjornlunden.se, och här kommer en sammanfattning om ni missat dem!

På app.bjornlunden.se och i Björn Lundén-appen finns våra webbtjänster för kundsamverkan. Med webbtjänsterna kan du skapa hypereffektiva flöden för byrån, för byråns kunder och för kommunikationen mellan byrå och kund.

Dokument

  • Sedan en tid tillbaka kan man ladda upp dokument/kvitton inte bara i Björn Lundén-appen utan även på webben genom knappen Ladda upp dokument. Nytt är också att du kan dra en fil du har lagrad i din dator och släppa på ytan app.bjornlunden.se i webbläsaren. 

Bank & betalning

  • Numera kan man se banksaldot undet Bank & betalning, givet att man använder någon av våra bankintegrationer. Saldot uppdateras nattligen när filerna kommer till bankintegrationen från respektive bank. Notera alltså att justeringar av banksaldot som görs visas första dagen efter att de har skett.
  • Sedan en tid tillbaka kan du även se dina skickade betalningar, samt om de blivit avvisade och i så fall av vilken anledning genom att klicka dig in på knappen Betalningar.

Ekonomiöversikt

  • I ekonomiöversikten finns nu både balans- och resultatrapport att titta på. Rapporterna följer det format du angett i inställningarna för rapporterna i BL Administration, vilket innebär att du kan styra vilka uppgifter som presenteras därifrån.

Fakturering

  • Nu kan du skicka påminnelser via app.bjornlunden.se! Genom att klicka på de tre prickarna i fakturalistan hittar du alternativet Skicka påminnelse. Ange om du vill ta ut en påminnelseavgift och vilken leveransmetod du vill använda dig av, via e-post eller ladda ner dokumentet som pdf. Påminnelseavgiften läggs på reskontraposten och hanteras när du registrerar en inbetalning.
  • Ytterligare en adressrad har tillkommit på kunderna, numera finns både postadress och postadress 2 att använda.

Leverantör

  • Du kan välja om alla fakturor, eller endast de fakturor du själv ska attestera, ska visas i listan av leverantörsfakturor. Inställningen görs på respektive användare.

Inställningar

  • Under inställningar når du numera även inställningarna för e-postportal och tolkning. Du behöver alltså inte gå via integrationssidan i BL Administration för att bland annat göra inställningar för Automatisk vidarebefordrad e-post till e-postportalen och Nivå av automatregistrering av tolkade leverantörsfakturor.
  • I inställningarna för tolkning kan du också ange om du vill ha en mailavisering när det kommit in underlag att hantera. Om samma e-postadress anges på flera företag kommer en samlingsnotis för alla företag att skickas. Inställningen är gemensam med den inställning du också kan göra i EFH-inställningarna i BL Administration.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Nyheter på app.bjornlunden.se - ctl00_twimg Fjärrsupport: