2020-03-26

Nytt Coronaförslag: Tillfällig nedsättning av socialavgifter

Regeringen har nu presenterat ytterligare ett krispaket med anledning av coronaviruset och effekterna av detta. Denna gång är det fokus på småföretagen.

Senast uppdaterad 2020-03-26, kl 16.35.

Regeringen föreslår att både arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna ska sänkas till 10,21% under fyra månader, dvs under mars–juni.

Nedsättningen gäller högst 30 anställda per företag, och beräknas på lön upp till 25 000 kr per anställd/månad. På den delen av lönen som eventuellt överskrider 25 000 kr utgår fulla arbetsgivaravgifter. Totalt innebär det en skattelättnad på upp till 5 300 kr per anställd och företag, per månad.

Även företag med fler än 30 anställda omfattas, men nedsättning medges bara för 30 av de anställda. Dessutom omfattas också företag som får stöd enligt reglerna för korttidspermittering, samt företag som varslar och säger upp personal. Alltså även uppsägningslöner som betals ut under mars-juni. 

Information från Skatteverket

Om beslut tas enligt det här förslaget ska begäran om nedsatt arbetsgivaravgift göras genom att arbetsgivaren sätter ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd”.

Genom att kryssa i fält 062 på individuppgiften (dvs samma ruta som används för Första anställd) kommer ersättningar upp till 25000 kronor per angiven betalningsmottagare att ingå i avgiftsunderlaget för enbart ålderspensionsavgift om 10,21 procent.

Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april 2020. För att undvika onödiga omprövningar bör den arbetsgivare som vill ha nedsättning vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den 14 april i år.

Du kan läsa om detta hos Skatteverket >>

Hantering i löneprogrammet

Vår rekommendation, precis som Skatteverkets, är att du avvaktar med att lämna in arbetsgivardeklarationen tills vi fått möjligheten att i programmet bocka i rutan för Växa-stöd på anställdakortet för fler än en person, givet att det beslutas enligt förslaget. Det är alltså denna inställning som genererar en bock i fält 062 på individuppgiften i arbetsgivadeklarationen.

I nästa programversion, 2020.2.100, som släpps innan påsk, kommer möjligheten att finnas med. Det går bra att göra inställningen på de anställda även efter att marslönen är uppdaterad och ändå få med detta i individuppgiften i arbetsgivardeklarationen. Däremot kommer den totala beräknade arbetsgivaravgiften, fältkod 487, att vara densamma som tidigare. Då behöver du välja att acceptera Skatteverkets beräkning istället.

Det går också att göra en helt manuell ändring i Skatteverkets e-tjänst.

Då lönerna är bokförda med fulla arbetsgivaravgifter krävs en justering av bokföringen för de personer/arbetsgivaravgifter som omfattas. Detta gör du genom att manuellt registrera en verifikation/bokföringsorder. Tänk på att det endast är löner upp till 25 000 kr (per person) du kan få sänkta arbetsgivaravgifter för. Eventuell lönedel som överstiger taket gäller fulla arbetsgivaravgifter.

Övriga Corona-åtgärder

Även andra åtgärder sätts in för småföretagen, bland annat utökas förslaget om anstånd med skatteinbetalningarna till så att det även blir möjligt att få anstånd med helårsmoms som redovisas från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021. Betalningen ska därmed kunna skjutas upp i ett år.

Vi har samlat all tänkbar information kring Corona för dig som företagare eller arbetsgivare på en särskild sida. På sidan hittar du även en film där vi beskriver det som är aktuellt.

Corona-info för företag >>

Information om hur du hanterar dessa åtgärder i programmet finns också samlade i en särskild artikel här på BLA Online.

Corona – så påverkas du med anställda >>

Regeringen föreslår att både arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna ska sänkas till 10,21% under fyra månader, dvs under mars–juni.


”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Nytt Coronaförslag: Tillfällig nedsättning av socialavgifter - ctl00_twimg Fjärrsupport: