2021-02-22

Omföring av eget kapital i enskild firma/handelsbolag

Under året bokförs normalt insättningar, uttag och årets resultat osv på respektive underkonto till eget kapital. Dessa saldon ska sedan omföras till huvudkontot för eget kapital.

Detta kan göras manuellt på en verifikation som läggs antingen som allra sista verifikation på det gamla året, efter att bokslutet är klart, eller på en verifikation som blir det nya årets första.

Du kan också använda dig av programmets funktion för kontoavslut, då ska du inte lägga in någon manuell verifikation. För att aktivera funktionen för kontoavslut ska du under Uppläggning – Kontoplan för de underkonton (2011-2019) du använder ange att de ska omföras mot 2010.

När det gamla året sedan låses får du en fråga om du vill att kontoavslutet ska genomföras. Svarar du Ja på frågan skapas en verifikation på det första datumet i den första öppna perioden på det nya räkenskapsåret. Om det nya året ännu inte har skapats kommer verifikationen att ligga och vänta tills det skapas. Om någon eller några av det nya årets första perioder redan hunnit låsas, antingen manuellt eller via automatlåsning, kommer verifikationen att lägga sig på det första möjliga datumet.

Vill du att omföringen ska registreras på det nya räkenskapsårets allra första dag behöver du alltså se till att genomföra kontoavslutet innan den första månaden låses.

Här kan du läsa mer om Kontoavslut vid årsbyte >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Omföring av eget kapital i enskild firma/handelsbolag - ctl00_twimg Fjärrsupport: