Omställningsstöd för perioden maj-juli

Tidigare har regeringen meddelat att omställningsstöd ska kunna sökas även för perioden maj-juli. Företag vars nettoomsättning har minskat under stödperioderna maj respektive juni och juli 2020, jämfört med motsvarande månader under 2019, kan nu söka omställningsstödet. Ansökan görs till Skatteverket mellan 20 oktober-30 november. 

I grunden samma regler som tidigare

Reglerna för att få omställningsstöd för perioden maj-juli är i grunden samma som för tidigare period (mars-april), se tidigare artikel >>

Den minskade nettoomsättningen ska, så gott som uteslutande, vara en konsekvens av sjukdomen covid-19. Vissa ändringar har dock skett, och det är när det gäller hur stort omsättningstapp som krävs för att få stödet och hur mycket stöd man kan få. Dessutom delas dessa månader in i två olika stödperioder, den ena är maj och den andra är juni-juli 2020.

I denna artikel skriver vi endast om de unika villkor och förutsättningar som gäller för just denna period.

Maj – minst 40% omsättningstapp

För maj krävs ett omsättningstapp på minst 40% jämfört med maj 2019 för att stöd ska kunna beviljas. Maj är alltså en egen stödperiod.

Det maximala stödet för maj är 75 miljoner kr/företag.

Juni–juli – minst 50% omsättningstapp

För juni-juli krävs ett omsättningstapp på minst 50% jämfört med juni–juli 2019 för att stöd ska kunna beviljas.

I ett första steg är det maximala stödet för juni-juli 8 miljoner kr, detta för att få stödet på plats så snabbt som möjligt. Och det räcker för de allra flesta – under perioden mars–april var 99,8% av ansökningarna under 8 miljoner kr.

Men i ett andra steg arbetar nu regeringen med en ansökan till EU-kommissionen gällande de allra största företagen, med målet att kunna höja maxbeloppet även för denna period. Dessa företag kan dock redan nu ansöka om stöd upp till 8 miljoner kr.

Enligt den nya förordningen får inte stöd lämnas för perioden juni–juli till företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

För perioden juni–juli måste också viss kompletterande information lämnas vid ansökan om det sökta stödet överstiger 1 miljon kr.

Omställningsstöd med 75%

Omställningsstödet kommer som tidigare att ges med maximalt 75% av det procentuella omsättningstappet (med ovan angivna maxbelopp) multiplicerat med vissa av företagets fasta kostnader under stödperioden.

Kan stödet vara aktuellt för dig?

För att kontrollera om det kan vara aktuellt med omställningsstöd för ditt företag kan du ta fram en bokföringsrapport som visar siffror för maj 2020 jämfört med maj 2019 samt en bokföringsrapport för juni-juli 2020 jämfört med juni-juli 2019.

Redigera resultatrapporten
Då detta inte är någon standardutformning på rapporten behöver du först redigera inställningarna för rapporten. Gå via Uppläggning – Bokföringsrapporter, markera resultatrapporten och välj Redigera (alternativt Mer – Kopiera rapport om du vill gör en ny rapport. Ange då ett nytt namn på rapporten och välj sedan att redigera den nya rapporten).

På fliken Kolumner lägger du till en kolumn med typ E, som visar uppgifterna från föregående år. Du kan även ange JMF% i Jämförelsekolumn 1 och lägga in en jämförelse mot den kolumn som visar uppgifterna för det aktuella årets period, normalt kolumn 1.

Skriva ut rapporten
När du skriver ut en resultatrapport under Utskrift – Bokföringsrapporter klicka på knappen Resultatrapport för att dels välja rätt rapport om du gjort en kopia, men också för att ange antingen period 202005 eller perioden 202006–202007.

I kolumnen JMF% intill föregående års periodsiffror ser du hur stor del av 2019 års omsättning det innevarande året motsvarar. Är värdet 60% eller lägre för maj så är omsättningstappet minst 40% och det kan vara aktuellt med stöd. För perioden juni-juli kan det vara aktuellt med stöd om värdet är 50% eller lägre så att omsättningstappet är minst 50%.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Omställningsstöd för perioden maj-juli - ctl00_twimg Fjärrsupport: