2021-10-04

Rapportera lönestatistik till Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv producerar lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna och används vid förhandlingar med fackförbunden, vid rådgivning till företagen och i företagens eget analysarbete. 

Inrapportering av uppgifter sker vanligtvis på hösten, och avser normalt september månad. Tjänsten för årets inlämning öppnar 4 oktober och stänger i november (vilket datum som gäller just dig framgår i brevet från Svenskt Näringsliv). 

För dig som använder BL Lön Plus kan en lönestrukturstatistikrapport till Svenskt Näringsliv tas ut ifrån programmet. Denna lämnas sedan via Svenskt Näringslivs hemsida». Du som är berörd ska från dem ha fått både inloggning samt information om hur du går till väga för att göra själva inlämningen. 
  
Under förutsättning att du använder BL Lön Plus och gjort inställningar på anställdakortets flik för Statistik på dina anställda kan du ta ut rapporten under Aktivitet – Lönestatistik – Svenskt Näringsliv. Detta gör du förslagsvis efter oktoberlönen är uppdaterad för att få med eventuella avvikelser avseende september.  
 
I år har åldersgränsen för vilka som ska ingå höjts, vilket vi gjort anpassningar för i version 2021.4.100 som vi hoppas kunna släppa inom kort. Du som rapporterar för företag med anställda i pensionärsålder (och som arbetat under september månad) bör därför vänta med rapporteringen tills du har installerat den nya versionen.  

Här kan du läsa mer om Lönestatistik till Svenskt Näringsliv»

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Rapportera lönestatistik till Svenskt Näringsliv - ctl00_twimg Fjärrsupport: