2015-03-23

Redovisa sjuklönekostnader i skattedeklarationen - du kan få kompensation

Från och med 1 januari 2015 kan du få kompensation för en del av dina sjuklönekostnader. Beroende av företagets storlek är den möjliga kompensationen olika stor och systemet är mer fördelaktigt för mindre företag.

För att få möjlighet till kompensation krävs att du redovisar dina sjuklönekostnader (utbetald sjuklön samt arbetsgivaravgifter på utbetald sjuklön) i ruta 99 på skattedeklarationen för arbetsgivaravgifter. Beloppet kan hamna i rutan automatiskt genom att du gör en inställning på dina lönearter som hanterar sjuklön.

Här kan du läsa mer om hur du gör dessa inställningar >>

Hur får man kompensationen?

När uppgiften lämnats till Skatteverket redovisar de i sin tur uppgifter om sjuklönekostnader och lönekostnader till Försäkringskassan, som sedan i januari 2016 sammanställer uppgifterna. De som har rätt att få pengar tillbaka för 2015 kommer att få ersättningen insatt på skattekontot under första halvåret 2016.

Har du missat att lämna uppgift om sjuklönekostnader?

Om du missat att lämna in uppgift om sjuklönekostnader bör du rätta din skattedeklaration. Börja med att göra inställningarna som behövs på de lönearter du använder för sjuklön. Ta därefter fram en ny skattedeklaration för aktuell period och lämna in en rättelse till Skatteverket.

Om du gjort avdrag med 20 procent när det gäller sjuklön istället för att först göra ett 100-procentigt avdrag och sedan lagt till sjuklön med 80 procent (se hur du bör hantera detta genom att följa länken ovan) får du istället beräkna beloppet manuellt och göra rättelsen för hand.


”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Redovisa sjuklönekostnader i skattedeklarationen - du kan få kompensation - ctl00_twimg Fjärrsupport: