2021-04-13

Saknar du anteckningar på anställda i löneprogrammet?

Vi har tidigare upptäckt en bugg som gjorde att eventuella anteckningar på anställda (text under fliken ”Anteckningar” på anställdakortet) förlorades när man sparade en ny lön och då inte hade inställningen att anteckningar ska visas i löneregistreringen (Löneregistrering – Mer – Inställningar – Anteckningar anställd). 

Detta åtgärdades i programversionen 2021.1.107 som släpptes 2021-03-31. Fr.o.m. denna uppdatering kommer problemet inte att upprepas oavsett om du valt att anteckningar ska visas i löneregistreringen eller inte.

OBS! Eventuella förlorade anteckningar kommer dock inte att återfås endast genom att uppdatera programversionen. Om du vet med dig att du haft mycket text (fler än 80 tecken) på en eller flera anställda så behöver du kontakta oss för hjälp att återföra anteckningarna. Du når oss i sådant fall på tel. 0650 - 54 14 05, välj ”Lön”. Om du haft kortare anteckningar, följ arbetsgången nedan.

För att få tillbaka förlorade anteckningar på de anställda gör du enligt följande:

  1. Först behöver vi ta reda på vilket datum som anteckningarna försvann. Det gör du under Arkiv – Systemunderhåll – SQL-fråga. Kopiera en av fraserna nedan beroende på om företaget ligger lokalt eller i molnet, och klistra in i funktionen.

  2.  Molndatabas/SQL-server:

SELECT * FROM [bhist] WHERE TableName='Anstalld'

AND ColumnName='Remarks'

AND Status = 2

AND Datum > ‘2021-03-01’

AND NewValue=''

AND OldValue<>''

Accessdatabas/lokalt företag:

SELECT * FROM [bhist] WHERE TableName='Anstalld'

AND ColumnName='Remarks'

AND Status = 2

AND Datum > #2021-03-01#

AND NewValue=''

AND OldValue<>''

Obs! Datumet i frasen kan ändras vid behov då det ska vara ett datum innan anteckningarna försvann, dvs ett datum då du vet att anteckningarna fanns på anställd.

Klicka sedan på knappen ”Test” i högra hörnet. I kolumnen ”Datum” visas nu datumet då anteckningarna försvann. Anteckna detta datum.

För att återföra anteckningarna på de anställda behöver vi använda SQL-frågan nedan, men du byter ut datumen till dagen före och efter det datum som du antecknat. I exemplet nedan har anteckningarna försvunnit 2021-03-24.

Klistra in frasen och klicka på F11-tangenten på ditt tangentbord, och sedan på knappen ”Execute” i högra hörnet. Anteckningarna har nu återförts på respektive anställd.

Molndatabas/SQL-server:

UPDATE anstalld  SET anstalld.Remarks=[bhist].OldValue FROM anstalld  INNER JOIN [bhist] ON [bhist].stringid=anstalld.id  WHERE  [bhist].ColumnName='Remarks' AND [bhist].Datum BETWEEN '2021-03-23' and '2021-03-25'  AND [bhist].NewValue='' 

Accessdatabas/lokalt företag:

UPDATE anstalld INNER JOIN [bhist] ON [bhist].stringid=anstalld.id SET anstalld.Remarks=[bhist].OldValue   WHERE  [bhist].ColumnName='Remarks' AND [bhist].Datum BETWEEN #2021-03-23# and #2021-03-25# AND [bhist].NewValue='' 

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Saknar du anteckningar på anställda i löneprogrammet? - ctl00_twimg Fjärrsupport: