2021-03-01

Sänkt ålder för intjänande till avtalspension

Svenskt Näringsliv och LO har kommit överens om att åldern för när man tjänar in avtalspension SAF-LO ska sänkas successivt under några år, från dagens 25 år till 22 år med början nu under 2021.

Eftersom sänkningen görs stegvis kommer följande intjänandeåldrar att gälla under de närmsta åren:

  • 2021: 24 – 65 år
  • 2022: 23 – 65 år
  • 2023: 22 – 65 år

Från 1 januari 2021 ska alltså även de anställda som är 24 år räknas in i lönesumman som är underlag för avtalspensionen. På FORA arbetar man just nu för att få till denna förändring, och för dig som använder våra löneprogram innebär detta inte någon skillnad, eftersom du normalt sett rapporterar in lönesummorna oavsett ålder på de anställda.

Däremot meddelar FORA att man kan behöva justera de preliminära lönerna hos dem för att den preliminära fakturan ska vara korrekt under 2021, vilket kommer kunna göras från och med maj i år.

Du kan läsa mer om detta hos FORA >>
Här kan du läsa mer om programmets funktion för rapportering till FORA >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Sänkt ålder för intjänande till avtalspension - ctl00_twimg Fjärrsupport: