2021-01-15

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga redan från 1 januari 2021?

Regeringens planerade sänkning av arbetsgivaravgifter för unga föreslås nu tidigareläggas och gälla redan från och med 1 januari i år. I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen att sänkningen skulle gälla från och med april, men det är alltså troligt att dessa regler kommer att gälla från februari och tillämpas retroaktivt på ersättning som betalas efter 31 december 2020.

Förslaget innebär en rabatt på 37% av arbetsgivaravgifterna (31,42%), vilket innebär att arbetsgivaravgiften blir 19,73% för de som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Nedsättningen är begränsad till ersättningar på högst 25 000 kr/mån. På överskjutande delar blir det fulla arbetsgivaravgifter.

Motivet till att sänkningen föreslås tidigareläggas är att många av de branscher där unga arbetar har drabbats hårt under pandemin och därmed försämrat möjligheterna till arbete för unga.

Praktisk hantering i programmet?

Så snart beslutet är fattat och det finns mer information kring den praktiska hanteringen kommer vi naturligtvis att återkomma. Vi kommer också att komma med en version som hanterar detta, så håll utkik efter mer information här på BLA Online.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Sänkta arbetsgivaravgifter för unga redan från 1 januari 2021? - ctl00_twimg Fjärrsupport: