2021-06-07

Sänkta arbetsgivaravgifter i sommar?!

Regeringen har nu lagt det färdiga förslaget om tillfälligt lägre arbetsgivaravgifter för 19–23 åringar på riksdagens bord. Rabatten ges på löner som betalas ut under juni, juli och augusti 2021. Beslut i frågan väntas nästa vecka.

Den sedan tidigare införda rabatten för personer födda 1998-2002 som under perioden 1 januari 2021 till 31 mars 2023 innebär arbetsgivaravgifter på 19,73% förstärks ytterligare. Arbetsgivaravgfiten under sommarmånaderna, 1 juni–31 augusti 2021, blir istället 10,21% för åldersgruppen.

Den förstärkta nedsättningen innebär alltså att endast ålderspensionsavgiften (10,21%) ska betalas på ersättningar upp till 25 000 kr/kalendermånad.

Denna tillfälliga rabatt innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21% för alla unga mellan 15–23 år, då vi sedan 2019 har rabatt för unga mellan 15–18 år som innebär 10,21% i arbetsgivaravgift.

Ändringen föreslås träda ikraft 19 juni men kommer alltså att gälla retroaktivt från 1 juni.

Ny programversion

När beslut fattats kommer en ny programversion av BLA som hanterar detta att släppas. Det innebär att du som har anställda födda 1998–2002 behöver se till att installera den aktuella versionen innan junilönen registreras (och uppdateras) i programmet för att beräkningen av arbetsgivaravgifter ska bli korrekt.

Versionen är en större programuppdatering och kommer att aviseras i programmet inom några dagar efter att beslutet fattats. Mer information kommer också på BLA Online i samband med versionssläpp.

AGI

För att slippa begära omprövning när reglerna har trätt i kraft bör arbetsgivare som har anställda i den aktuella åldersgruppen vänta med att lämna arbetsgivardeklaration för juni månad till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för juni månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den 12 juli i år.

Om du lämnar in deklarationen för juni tidigare så kan du begära omprövning efter att reglerna har trätt i kraft för att få del av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Sänkta arbetsgivaravgifter i sommar?! - ctl00_twimg Fjärrsupport: