2019-07-17

SINK och ersättningar som inte är underlag för socialavgifter

Från och med version 2019.3.100 finns funktioner för att hantera utländsk arbetskraft. Om du inte redan hämtat versionen görs detta via Hjälp – Hämta ny version.

SINK – Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Om en svensk arbetsgivare anställer en person som är bosatt utomlands för en kortare tids arbete i Sverige kan det bli aktuellt med beskattning enligt SINK/A-SINK. Om du har utländska anställda med beslut om SINK eller A-SINK ska du istället för att använda en skattetabell för skatteavdraget dra skatt med en fast procentsats, vilket är 25 respektive 15%.

För att hantera detta har vi öppnat upp nya fält på anställdakortets Lön och skatt-flik. Inställningarna för SINK/A-SINK styr över en eventuellt inlagd skattetabell, men du ska inte kombinera SINK med Jämkning då inställningen där prioriteras högre än SINK-inställningarna. Om A-SINK är aktuell ska även verksamhetens art anges, då detta är en uppgift som ska lämnas in på arbetsgivardeklarationen på individnivå (AGI).

Ersättningar som inte är underlag för socialavgifter

Det finns olika anledningar till att en ersättning som betalas ut inte ska utgöra underlag för socialavgifter. Antingen kan det handla om idrottsutövare där ersättningen under ett år är mindre än ett halvt prisbasbelopp (23 250 kr för 2019), anställda med lön/ersättning/förmån som totalt sett understiger 1 000 kr för hela året, eller så kan det handla om utländska anställda som har ett A1-intyg (E101-intyg för anställda från EES-länderna och Schweiz). Ett sådant intyg innebär att personen inte omfattas av svensk socialförsäkring, utan den socialförsäkring som gäller i hemlandet.

För att styra detta rätt i AGI måste du se till att använda lönearter som är rätt inställda. Det måste vara olika lönearter eftersom att de ska redovisas vid olika fältkoder.. Ett antal förinställda lönearter finns att hämta in via Uppläggning – Lönearter – knappen Mer – Importera lönearter. Nedan listas lönearter som hanterar denna typ av ersättning/förmån samt vilken fältkod i AGI de är knutna till:

  • Löneart 501 – Kontant ersättning (ej AG) – AGI-fältkod: 131
  • Löneart 502 – Övriga skattepliktiga förmåner (ej AG) – AGI-fältkod: 132
  • Löneart 503 – Skattepliktig bilförmån (ej AG) – AGI-fältkod: 133
  • Löneart 504 – Drivmedel vid bilförmån (ej AG) – AGI-fältkod: 134
  • Löneart 507 – Bostadsförmån, småhus (ej AG) – AGI-fältkod: 137
  • Löneart 508 – Bostadsförmån, ej småhus (ej AG) – AGI-fältkod: 138
  • Löneart 990 – Lön under 1000 kr – AGI-fältkod: 131
  • Löneart 991 – Ersättning till idrottsutövare – AGI-fältkod: 131

Här kan du läsa mer om hur du hanterar utländsk arbetskraft i programmet >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - SINK och ersättningar som inte är underlag för socialavgifter - ctl00_twimg Fjärrsupport: