2020-10-05

Sjuklönekostnader augusti-december

Under vissa perioder 2020 står staten för hela eller delar av sjuklöneansvaret för arbetsgivare, för att lindra effekterna av coronapandemin. Anställda kompenseras för karensavdrag som arbetsgivaren gjort. Kravet på läkarintyg vid sjunde sjukdagen är borttaget. Även näringsidkare får kompensation vid sjukdom. Här går vi igenom vad som gäller för augusti-december 2020.

Artikeln uppdaterad 2020-10-13 det nu beslutat om förlängning av det utökade sjuklöneansvaret till och med december 2020.

Ersättning för sjuklönekostnader

Arbetsgivare ersätts fullt ut för sina sjuklönekostnader för april-juli 2020. Ersättningen beslutas av Försäkringskassan och betalas ut i form av kreditering på skattekontot.

Med sjuklönekostnader menas förutom sjuklönen även kostnader för arbetsgivaravgifter.

Ersättning för sjuklönekostnader hanteras alltså inom det befintliga systemet – ersättning för höga sjuklönekostnader – vilket innebär att arbetsgivaren rapporterar sjuklönekostnaderna i ruta 499 på arbetsgivardeklarationen (precis som vanligt).

Augusti-december 2020

För redovisningsperioderna augusti - december (deklarationsdatumen 12 september - 17 januari) lämnas ersättning för sjuklönekostnader till den del sjuklönekostnaderna överstiger följande belopp:

Sjuklönekostnad*Total lönekostnad per månad (aug-dec)
0,35% högst 250 000 kr
0,63% 250 001 kr – 500 000 kr
0,77% 500 001 kr – 1 000 000 kr
0,86% 1 000 001 kr – 1 667 000 kr
1,07% över 1 667 000 kr

* % av den totala lönekostnaden per månad.

Mall för beräkning

Med hjälp av vår mall kan du beräkna hur stor del av sjuklönekostnader företaget själv måste så för ("självrisken"). Klicka på länken nedan för att ladda hem mallen och ersätt sedan exemplet i filen med dina faktiska siffror.

Ersättning sjuklönekostnader >> 

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Sjuklönekostnader augusti-december - ctl00_twimg Fjärrsupport: