2019-08-06

Slutlön i BL Lön Plus

När en anställd slutar är det aktuellt att betala ut en slutlön. Slutlönen består normalt av lön för arbetad tid fram till avgångsdatumet, annan innestående lön (tex komptid och arbetstidsförkortning) och intjänad men ej utbetald semester. Detta hanterar du enkelt i BL Lön Plus.

Programmet kommer i samband med att du gör en slutlön att göra en semesterberäkning fram till och med avgångsdatumet baserad på de uppdaterade lönerna i systemet. Det är därför viktigt att du redan innan du gör slutlönen har registrerat och uppdaterat alla avvikelser för personen som slutar.

I en ny löneperiod gör du sedan slutlönen genom att i löneregistreringen, när du valt den anställde, klicka på Mer – Slutlön och ange avgångsdatumet. 

Om du vill kontrollera underlaget för semestern kan du titta på en semesterskuldslista (Aktivitet – Semesterlöneskuld) för det aktuella avgångsdatumet.

Alla de semesterdagar du normalt kan se på personens anställdakort kommer att betalas ut. Dessutom betalas den semesterersättning som hittills tjänats in för aktuellt intjänandeår ut, dvs den semester som om den anställde hade jobbat kvar skulle ha beräknats i samband med nästa semesterårsbyte.

Engångsskatt på slutlön

Normalt betalas engångsskatt på slutlönen, då det är en engångsutbetalning. Om det inte finns en manuellt angiven årsinkomst på den anställda kommer programmet att göra en beräkning av årsinkomsten för personen (som om denne arbetat kvar hela året), och utifrån det dra skatt enligt gällande engångsskattetabell. Detta innebär att skatten som dras av i samband med en slutlön oftast är högre än vad skatt enligt vanlig skattetabell är.

Intjänad komptid på slutlönen

Från och med version 2019.3.100 betalas också eventuellt intjänade komptimmar ut i samband med slutlönen. Det är komptimmar registrerade via ingångsvärden eller avvikelsen kopplad till ackumulatorn för komptid (KMP) som kommer att betalas ut i pengar i samband med att du gör en slutlön.

Arbetstidsförkortning

Någon inbyggd hantering av arbetstidsförkortning finns i dagsläget inte i löneprogrammet, därmed hanteras det heller inte på slutlönen.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Slutlön i BL Lön Plus - ctl00_twimg Fjärrsupport: