2020-03-24

Smittbärare – vad gäller?

En fråga som auktualiserats på senare tid är vad som gäller kring smittbärare och smittbärarpenning samt hur du ska hantera detta i löneprogrammet.

Om du kan arbeta men inte får på grund av att du riskerar att smitta andra med en samhällsfarlig sjukdom, dit exempelvis Covid-19 räknas, kan du få så kallad smittbärarpenning. För att ha rätt till smittbärarpenning krävs att en läkare har beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad och därmed utgör en smittorisk. Även läkarbesök och provtagning för att utreda smitta ger rätt till smittbärarpenning. 

Smittbärarpenning är semesterlönegrundande i 180 dagar per intjänandeår.

Man har inte rätt till smittbärarpenning i exempelvis dessa fall:

  • Arbetsgivaren uppmanar den anställde att vara hemma efter resa i riskområde. Om den anställde i detta fall inte kan arbeta hemma är arbetsgivaren ändå skyldig att betala ut lön till den anställde.
  • Om arbetsplatsen stänger ner för att förhindra smittspridning.
  • Om den anställde är rädd för att bli smittad och därför stannar hemma.
  • Om den anställde blivit sjuk av Coronaviruset, då gäller istället reglerna för sjukdom och sjuklön eller sjukpenning betalas ut från arbetsgivaren eller Försäkringskassan.

Ansökan och utbetalning

Det är den anställde själv som ansöker om smittbärarpenning hos Försäkringskassan.  Smittbärarpenningen ger knappt 80 procent av lönen men högst 804 kronor per dag. För smittbärarpenning gäller ingen karensdag. 

Du kan läsa mer och ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan >>

Hantering i löneprogrammet

Även om du som arbetsgivare inte administrerar någon smittbärarpenning behöver du vid löneregistreringen göra ett avdrag för frånvaron, eftersom den anställde istället får sin ersättning från Försäkringskassan.

Hur stort avdrag som ska göras beror naturligtvis på hur länge den anställde varit frånvarande. Har ni kollektivavtal på arbetsplatsen finns beräkningsformler att hitta där. Saknas kollektivavtal kan du snegla på formler för annan typ av frånvaro avseende del av dag eller heldag beroende på förutsättningarna i ditt fall.

BL Lön Plus – avvikelsehantering

Du som använder semesterhanteringen i Lön Plus registrerar frånvaron med hjälp av en avvikelse, i kalendariet eller i löneregistreringen. Välj avvikelsen Övrig frånvaro och leta upp smittbärare i listan. Ange sedan förutsättningarna för frånvaron så kommer programmet att beräkna ett avdrag utifrån det valda löneavtalet för den anställde.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Smittbärare – vad gäller? - ctl00_twimg Fjärrsupport: