2021-05-24

Stöd för korttidsarbete förlängs

Riksdagen har tidigare beslutat att stödet för korttidsarbete förlängs t o m 30 juni 2021. Vissa ändringar av stödet har redan införts.

Finansdepartementet har nu aviserat om att stödet vid korttidsarbete ska förlängas ytterligare och även gälla för perioderna juli–september 2021 (läs mer om förslaget via länken längst ner på denna sida).

Stödet förlängs t o m 30 juni 2021

Enligt dagens regler kan stöd för korttidsarbete (korttidspermittering) lämnas under som längst nio månader i följd. Riksdagen har nu beslutat att tidsgränsen tas bort och att stöd ska kunna lämnas t o m 30 juni 2021.

I praktiken innebär det att företag som fått stöd sedan mars 2020 kan fortsätta att få stöd i ytterligare sju månader. För företag som använt stödet tidigare under pandemin, men som avslutat korttidsarbetet, innebär de nya reglerna att de kommer att kunna få stöd igen från och med 1 december 2020.

Stödet för korttidsarbete under perioden december 2020–juni 2021 kommer att regleras i en egen tillfällig lag som kopplas till den nuvarande lagen om korttidsarbete. Den nya lagen innehåller vissa förändringar jämfört med tidigare regler.

Reglerna om stöd under uppsägningstid och till familjemedlemmar förlängs enligt den nya lagen t o m 30 juni 2021. Verksamheter som huvudsakligen är finansierade av allmänna medel omfattas också av förlängningen.

Inget stöd i vissa fall

Det går inte att få stöd för korttidsarbete om arbetsgivaren

  • har skulder hos Kronofogden och skulderna avser återkrav av stöd för korttidsarbete.
  • är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning när ansökan om stöd prövas.
  • är på obestånd när ansökan om stöd prövas.


Läs mer om detta här »

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Stöd för korttidsarbete förlängs - ctl00_twimg Fjärrsupport: