2020-04-08

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter – så här gör du

På grund av den pågående Corona-krisen har riksdagen beslutat att tillfälligt sänka socialavgifterna för upp till 30 personer på företaget under perioden mars-juni 2020. På ersättningar upp till 25 000 kr kommer alltså endast ålderspensionsavgift om 10,21% att betalas.

För att få stödet ska du i arbetsgivardeklarationen redovisa en bock i ruta 062 – Första anställd på individuppgiften för de upp till 30 personer som ska omfattas. Även ruta 487 - Summa arbetsgivaravgifter och SLF ska justeras. Här gär vi igenom hur du gör, steg för steg.

1. Installera version 2020.2.100
För att kunna göra de inställningar som beskrivs krävs att du uppdaterar till den senaste version, du hittar den under Hjälp – Hämta ny verison.

2. Markera växa-stöd
Välj ut de anställda du vill ska omfattas av sänkningen och sätt en bock i rutan Växa-stöd på anställdakortets flik Lön och skatt för dessa då det är denna inställning som ger en bock i AGI. Ett tips är att markera anställda som inte är ungdomar eller äldre och som har en lön på minst 25 000 kr under månaden för att maximera stödet. 

3. Ta ut en (ny) AGI-fil
Oavsett om du redan lämnat in arbetsgivardeklarationen för redovisningsperioden (mars) eller ej kan du ta ut en (ny) fil där ändringen har slagit igenom på individuppgifterna för dina anställda. Detta görs precis som vanligt under Utskrift – Skattedeklaration – fliken Arbetsgivardeklaration.

4. Acceptera Skatteverkets beräkning av arbetsgivaravgifter
I och med att de anställda är markerade som Första anställd kommer Skatteverkets beräkning av arbetsgivaravgifterna att vara lägre än det belopp som finns i ruta 487 – Summa arbetsgivaravgifter och SLF i huvuduppgiften och du behöver acceptera Skatteverkets förslag på beräkning i samband med att du laddar upp filen i e-tjänsten. Anledningen är att denna uppgift beräknades i programmet i samband med att lönen registrerades och bygger därmed på de högre arbetsgivaravgifterna.

5. Korrigera bokföringen
Eftersom programmet räknade med fulla arbetsgivaravgifter när mars-lönen gjordes behöver bokföringen justeras. Kontrollera mellanskillnaden mellan bokförda arbetsgivaravigfter och arbetsgivaravgifterna enligt Skatteverkets beräkning och bokför mellanskillnaden på de konton som används för arbetsgivaravgifter, dvs debet 2730 och kredit 7510 (eller motsvarande). Observera att det endast är löner upp till 25 000 kr/anställd som ger nedsättning av arbetsgivaravgifterna.

6. Registrera april-lönen (och andra kommande löner)
I och med att du satt i bocken i rutan växastöd innan du registrerar april-lönen kommer programmet att beräkna den lägre arbetsgivaravgiften redan i samband med löneregistreringen. Du kommer därmed att få rätt uppgifter både i AGI-filen och i bokföringen direkt.

Skulle du vilja byta anställd för vilken nedsättningen gäller, så måste du göra detta innan du registrerar och uppdaterar lönen. Har du redan påbörjat en lönkörning när du kommer på att du behöver justera detta måste du plocka upp lönen och spara om densamma för att beräkningen ska bli korrekt.

7. Kontrollera vilka som har växastöd markerat
Om du vill se vilka som har markeringen växastöd (du kanske vill justera vilka som ska ha den mellan lönekörningarna) kan du använda dig av ett SQL-kommando. Gå till Arkiv – Systemunderhåll – SQL-fråga, ta bort den exempelfråga som ligger där, klistra in nedanstående textsträng och klicka på knappen Test.

Select id as Anställningsid, Personnummer, name as Namn from anstalld where växastöd=1

8. Återgå till det normala
När reglerna om den tillfälliga sänkningen upphör i sommar ska du ta bort inställningen för växastöd på anställda kortet. Detta göras manuellt genom att ta bort bocken, eller med hjälp av ytterligare ett SQL-kommando.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter – så här gör du - ctl00_twimg Fjärrsupport: