2021-06-17

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Riksdagen har nu beslutat om tillfälligt lägre arbetsgivaravgifter för personer födda 19–23-åringar. Rabatten ges på löner som betalas ut under juni, juli och augusti 2021.

Den sedan tidigare införda rabatten för personer födda 1998–2002 som under perioden 1 januari 2021 till 31 mars 2023 innebär arbetsgivaravgifter på 19,73% förstärks ytterligare. Arbetsgivaravgfiten under sommarmånaderna, 1 juni–31 augusti 2021, blir istället 10,21% för åldersgruppen.

Den förstärkta nedsättningen innebär alltså att endast ålderspensionsavgiften (10,21%) ska betalas på ersättningar upp till 25 000 kr/kalendermånad.

Denna tillfälliga rabatt innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21% för alla unga mellan 15–23 år, då vi sedan 2019 har rabatt för unga mellan 15–18 år som innebär 10,21% i arbetsgivaravgift.

Ändringen träder i kraft 19 juni men gäller retroaktivt från 1 juni 2021.

Version 2021.3.100

För att hantera de tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar behöver du installera version 2021.3.100 som redan nu inför lönekörningen finns att hämta inifrån programmet (Hjälp – Hämta ny version) eller via vår hemsida www.bjornlunden.se.

Version 2021.3.100 kräver .NET Framework 4.8 och därmed Windows 8.1 eller högre. Om ramverket saknas i din dator kommer det att installeras automatiskt i samband med versionsuppdateringen.

Löneregistrering och AGI

Förutom att installera den nya programversionen krävs förstås att du har rätt personnummer inlagt på de anställda.

Om du installerar verisonen innan du registrerar och uppdaterar junilönerna kommer den nya nivån för arbetsgivaravgiften att slå igenom både vid registrering och bokföring samt vid uttag av arbetsgivardeklaration på individnivå.

Från Skatteverkets sida rekommenderar man att AGI lämnas in efter 19 juni då reglerna träder ikraft eftersom det är i samband med det e-tjänsten hanterar den lägre nivån för ungdomar födda 1998–2002.

Om du redan lämnat in arbetsgivardeklarationen med fel arbetsgivaravgifter bör du begära omprövning av densamma för att ta del av nedsättningen. Tänk på att du i detta fall även behöver kontrollera och korrigera bokföringen av arbetsgivaravgiften om lönen är registrerad och uppdaterad i en tidigare programversion.

Viss begränsning i AGI

Det finns vissa (ovanliga) kombinationer som inte hanteras i AGI när det gäller den sänkta arbetsgivaravgiften. Om företaget uppfyller alla nedanstående förutsättningar kommer företagsstödet att beräknas fel för ungdomar, men då vi gjort bedömningen att detta är ovanligt krävs i de fall det ändå inträffar en manuell hantering i AGI:

  • Företaget är berättigat till regional nedsättning (företagsstöd), vilket gäller vissa kommuner.
  • Företaget har ungdomar i åldern 15–23 år anställda.
  • Ungdomarna tjänar över 25 000 kr/månad.
  • Ungdomarna ska ha fått lönen uppdelad och registrerad/utbetald på minst två lönekörningar under samma månad.
  • Övriga anställdas löner uppgår inte tillsammans till maxtaket för regional nedsättning, dvs 71 000 kr/månad.

Om dessa förutsättningar är uppfyllda bör du göra en kontrollberäkning av underlaget för avdraget för regionalt stöd (fältkod 471) och avdraget för regionalt stöd (fältkod 476) och göra en manuell justering i Skatteverkets e-tjänst.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för unga - ctl00_twimg Fjärrsupport: