Uppbokning av kundfordringar och leverantörsskulder vid kontantmetoden

Vid årsskiftet ska även du som har kontantmetoden som bokföringsmetod göra en uppbokning av de kundfordringar och leverantörskulder som finns. Om du använder reskontrorna i programmet (kund- och leverantörsreskontra) kan programmet göra detta åt dig.

Vid bokslutet ska alltså de fakturor som du skickat eller fått men ännu inte fått betalt för eller betalat bokas upp som intäkt eller kostnad. Genom att använda programmets funktionalitet för detta, både i BL Fakturering och BL Leverantör, kommer dessa att hanteras rätt även när de sedan registreras som betalda, de ska ju då bokas bort från kontot för kundfordringar (1510) och leverantörsskulder (2440), något som inte sker automatiskt om du gör uppbokningen manuellt i bokföringen.

För att göra detta väljer du Aktivitet – Bokför utgående kundfordringar/leverantörsskulder (kontantmetoden). Välj vilket räkenskapsår uppbokningen avser så bokas de upp på räkenskapsårets sista dag.

Programmet kommer sedan att hålla reda på de reskontraposter som bokats upp och vid betalningen av dessa konteras de alltså mot 1510 och 2440 istället för mot moms och intäkt/kostnad. Du behöver alltså inte själv hålla reda på detta eller urskilja dessa poster mot de övriga på något särskilt sätt när väl betalningen registreras.

Här kan du läsa mer om detta:

Bokför utgående kundfakturor >>
Bokför utgående leverantörsfakturor >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Uppbokning av kundfordringar och leverantörsskulder vid kontantmetoden - ctl00_twimg Fjärrsupport: