2020-06-24

Utökat stöd vid sjukdom

Riksdagen har beslutat om förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom. Bland annat förlängs statens ansvar för sjuklönekostnader. Stödet för egenföretagares karenstid förlängs också. Dessutom höjs ersättningen för den första sjukdagen för anställda.

Förlängd tid för statens sjuklöneansvar

Riksdagen har beslutat att skjuta till mera pengar till åtgärder vid sjukdom. Staten ska stå för företagens sjuklönekostnader i ytterligare två månader, dvs även för juni och juli. Det innebär att arbetsgivare ska ersättas fullt ut för sina sjuklönekostnader för perioden april till och med juli 2020. Ersättningen bygger på de sjuklönekostnader som arbetsgivaren rapporterar i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket, dvs utifrån sjuklöner som betalats ut under april–juli och alltså redovisas i arbetsgivardeklarationen 12 maj, 12 juni, 13 juli och 17 augusti.

För redovisningsperioderna augusti och september (deklarationsdatumen 12 september och 12 oktober) lämnas ersättning för sjuklönekostnader till den del sjuklönekostnaderna överstiger följande belopp:

Sjuklönekostnad*Total lönekostnad per månad
0,35% högst 250 000 kr
0,63% 250 001 kr – 500 000 kr
0,77% 500 001 kr – 1 000 000 kr
0,86% 1 000 001 kr – 1 667 000 kr
1,07% över 1 667 000 kr

* % av den totala lönekostnaden per månad.

För redovisningsperioderna januari – mars och oktober – december (dvs de perioder då de extra stödåtgärderna pga corona inte gäller) lämnas ersättning för sjuklönekostnader till den del sjuklönekostnaderna överstiger följande belopp under sexmånadersperioden, dock med sammanlagt högst 250 000 kr:

Sjuklönekostnad*Total lönekostnad under sexmånadersperioden
(jan-mars och okt-dec)
0,5% högst 3 000 000 kr
0,9% 3 000 001 kr – 6 000 000 kr
1,2% 6 000 001 kr – 12 000 000 kr
1,3% 12 000 001 kr – 20 000 000 kr
1,5% över 20 000 000 kr

* % av den totala lönekostnaden under sexmånadersperioden.

Karens och sjukpenning för näringsidkare

Även stödet till enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag förlängs till 30 september. Stödet innebär enligt tidigare beslut att egenföretagaren har rätt till en schablonersättning på 804 kr per dag för dag 1-14 under sjukperioden.

Kompensation för karensavdrag

Den schablonersättning som anställda får för första sjukdagen förlängs också till 30 september. Dessutom höjs ersättningen från 700 kr till 804 kr fr o m 1 juni. Schablonersättningen betalas ut av Försäkringskassan och kan sökas av anställda som har fått ett karensavdrag från sin sjuklön från arbetsgivaren.

Inget krav på läkarintyg

Det slopade kravet på läkarintyg ska gälla till och med 30 september.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Utökat stöd vid sjukdom - ctl00_twimg Fjärrsupport: