2021-02-18

Vabruari är här!

Så här i förkylningstider kanske det är aktuellt att registrera vård av barn eller sjukfrånvaro på lönen.

I den här artikeln visar vi med några exempel hur du gör detta i löneprogrammet. Notera att hanteringen skiljer sig åt beroende av om du använder semesterhanteringen i BL Lön Plus eller "lilla" BL Lön. Samtliga exempel nedan avser "lilla" BL Lön.

Om någon av de angivna lönearterna i exemplen nedan saknas hos dig kan du importera dessa genom att välja Uppläggning – Lönearter – knappen Mer – Importera lönearter.

Observera att du, om du har kollektivavtal, måste kontrollera så att formlerna på lönearterna stämmer överens med hur beräkningarna ska göras enligt avtalet.

BL Lön Plus

Om du använder semesterhanteringen i BL Lön Plus registreras frånvaro med hjälp av avvikelser istället för med egna treställiga lönearter. Du ska i dessa fall ange avvikelsen Vård av barn/Sjukfrånvaro i kalendariet eller i löneregistreringen så kommer programmet utifrån ditt löneavtal på den anställde göra korrekta avdrag för frånvarotypen. Detta innebär att du inte själv behöver hålla reda på vilka (system) lönearter som ska användas, utan det känner programmet av utifrån de inställningar du gjort.

Vård av barn

Vid vård av barn får den anställde sin ersättning från Försäkringskassan och arbetsgivaren betalar inget när den anställde är hemma med sjuka barn.

Månadslön

Ola har en månadslön på 30 000 kr och har varit hemma med sjukt barn fyra dagar:

Löneart 040 1 st månadslön = 30 000 kr
Löneart 272 4 st avdrag/dag, vård av barn (månadslön), i detta exempel 4,6% av månadslönen per arbetsdag = 1 380 * 4 = 5 520 kr
Bruttolön
30 000 - 5 520 =
24 480 kr


Erik har en månadslön på 30 000 kr, arbetar normalt 8 timmar/dag (40 timmar/vecka) och behöver hämta en sjuk son på förskolan tre timmar tidigare än normalt:

Löneart 040 1 st månadslön = 30 000 kr
Löneart 273 3 st avdrag/timme, vård av barn (månadslön), i detta exempel (månadslönen * 12) / (52 * veckoarbetstiden) = 3 * 173 = 519 kr
Bruttolön
30 000 - 519 =
29 481 kr


Timlön

Josefin har en timlön på 200 kr/timme, arbetar 8 timmar varje dag och är hemma med sjukt barn i tre dagar. Utöver det har hon arbetat 150 timmar under löneperioden:

Löneart 010 150 st timlön 150 * 200 = 30 000 kr
Löneart XXX* 3 st vård av barn hel dag, alternativet är att du anger 24 st och döper lönearten till vård av barn timmar
Bruttolön

30 000 kr

*Här får du själv lägga upp en löneart med löneartstypen Passiv information, då det endast ska vara en information på lönebeskedet som inte påverkar beloppet.

Sjukfrånvaro

Vid sjukdom får de anställda från 1 januari 2019 sjuklön redan från dag 1. Från sjuklönen ska sedan ett karensavdrag göras. Avdragets storlek utgör 20% av genomsnittlig sjuklön för en vecka. Dock får avdrag endast göras mot sjuklön och karensavdraget får aldrig vara högre än sjuklönen för den aktuella sjukperioden. Här kan du läsa mer om reglerna kring karensavdrag.

Arbetsgivaren står för sjuklön fram till och med dag 14. Skulle den anställde vara sjuk längre än 14 dagar får man istället ersättning i form av sjukpenning från Försäkringskassan.

Månadslön

Kalle har en månadslön på 30 000 kr och är sjuk i tre dagar. Du ska registrera sjuklön (80% av lönen) för tre dagar, samt göra ett avdrag från månadslönen. Dessutom ska ett karensavdrag registreras:

Löneart 040
1 st månadslön = 30 000 kr
Löneart 274 24 timmar sjukavdrag per timme = 24 * (30 000 * 12)/(52 * 40) = 4 154 kr
Löneart 275 24 timmar 24 sjuklön per timme = 24 * (30 000 * 12)/(52 * 40) = 3 323 kr
Löneart 263 1 st karensavdrag månadslön = (30 000*12/52) * 80% * 20% = 1 107 kr
Bruttolön 30 000 - 4 154 +
3 323 - 1 107 = 28 062
28 062 kr


Mira har en månadslön på 30 000 kr, arbetar normalt 8 timmar/dag (40 timmar/vecka) och blir sjuk när halva dagen återstår, hon är alltså sjuk i fyra timmar:

Löneart 040
1 st månadslön = 30 000 kr
Löneart 274 4 timmar sjukavdrag/timme,  i detta exempel (månadslönen * 12) / (52 * veckoarbetstiden) = 4 * 173 = 692 kr
Löneart 275 4 timmar sjuklön/timme, i detta exempel (månadslönen * 12) / (52 * veckoarbetstiden) * 80% = 4 * 138 = 554 kr
Löneart 263 1 st karensavdrag för sjukperioden, dock max motsvarande sjuklönen, i detta exempel (månadslönen * 12 / 52) * 80% * 20% = 1107 kr, vilket är högre än sjuklönen = karensavdrag får vara max 554 kr
Bruttolön 30 000 - 692 + 554 - 554 = 29 308 kr


Timlön

Johanna har en timlön på 200 kr timmen, arbetar 8 timmar varje dag och är sjuk i tre dagar. Utöver sjukfrånvaron har hon arbetat 150 timmar under perioden:

Löneart 010
150 st timlön 150 * 200 = 30 000 kr

Löneart 264 1 st karensavdrag timlön = 200 * 40 * 80% * 20% = 1 280 kr
Löneart 201 24 st sjuklön 24 timmar * 200 timlönen * 80% = 3 840 kr
Bruttolön 30 000 - 1 280 + 3 840 = 32 560 kr


”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Vabruari är här! - ctl00_twimg Fjärrsupport: