2020-03-26

Vänta med att lämna arbetsgivardeklaration för mars!

På grund av förslaget om tillfälligt sänkta socialavgifter rekommenderar både vi och Skatteverket att man väntar med att lämna arbetsgivardeklarationen för mars. Detta för att anpassningar ska vara på plats, och omprövning inte ska behövas.

Den tillfälliga säkningen av arbetsgivaravgifterna är ett förslag, men det väntas gå igenom i riksdagen. Dock kommer inte anpassningarna att göras förrän beslutet är taget. Det innebär att om du inte redan lämnat arbetsgivardeklarationen för mars bör du vänta med detta, om du vill ta del av stödet. 

Förslaget väntas träda ikraft 6 april och det är också från det datumet Skatteverkets e-tjänst kommer att ha möjlighet att hantera detta.

Detsamma gäller löneprogrammet. I nästa programversion, 2020.2.100, som vi kommer släppa innan påsk och deklarationsdagen för mars (2020-04-14), kommer det att finnas stöd för att göra denna inställning.

Omprövning möjlig

Har du redan lämnat arbetsgivardeklarationen i samband med lönekörningen kommer du att kunna begära omprövning av den, men huvudrekommendationen är alltså att avvakta lite med inlämningen.

Här kan du läsa mer om hur du med anställda påverkas av Corona >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Vänta med att lämna arbetsgivardeklaration för mars! - ctl00_twimg Fjärrsupport: