2020-05-08

Ytterligare förstärkta Corona-åtgärder

Ytterligare förstärkningar till de redan införda Corona-åtgärdena har presenterats i ett förslag från regeringen och samarbetspartierna.

Förutom förslaget om förlängd tid för statens sjuklöneansvar, som finns att läsa om i en separat artikel, har ytterligare förslag lagts fram.

Förlängd tid för statens sjuklöneansvar >>

Kompensation för karensavdrag

Den schablonersättning som anställda får för första sjukdagen förlängs till 30 september. Dessutom höjs ersättningen från 700 kr till 804 kr från 1 juni. Schablonersättningen betalas ut av Försäkringskassan och kan sökas av anställda som har fått ett karensavdrag på sin sjuklön från arbetsgivaren.

Karens och sjukpenning för näringsidkare

Även stödet till enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag förlängs till 30 september. Stödet innebär enligt tidigare beslut att egenföretagaren har rätt till en schablonersättning på 804 kr per dag för dag 1-14 under sjukperioden.

Inget krav på läkarintyg

Det slopade kravet på läkarintyg föreslås gälla till och med 30 september i år.

Höjt tak i a-kassan från dag 101

Det är taket för ersättning från dag 101 som föreslås höjas till 1 000 kr/dag från 760 kr/dag. Höjningen är tillfällig och ska gälla från 29 juni 2020 till årsskiftet.

Att höja taket även på ersättningar efter dag 101 kan få en stor samhällsekonomisk betydelse om det blir en kraftigt höjd arbetslöshet de kommande månaderna. Regeringens exempel visar att en person med en lön på 27 500 kr/månad kommer att få ytterligare ca 3 400 kr/månad i ersättning från dag 101 tack vare höjningen av taket

Höjt tak i a-kassan från dag 101

Regeringen och samarbetspartierna föreslår ytterligare förstärkning (se 20:157) av a-kassan.

Nu är det taket för ersättning från dag 101 som höjs till 1 000 kr/dag från 760 kr/dag. Höjningen är tillfällig och ska gälla från 29 juni 2020 till årsskiftet.

Att höja taket även på ersättningar efter dag 101 kan få en stor samhällsekonomisk betydelse om det blir en kraftigt höjd arbetslöshet de kommande månaderna. Regeringens exempel visar att en person med en lön på 27 500 kr/månad kommer att få ytterligare ca 3 400 kr/månad i ersättning från dag 101 tack vare höjningen av taket

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Ytterligare förstärkta Corona-åtgärder - ctl00_twimg Fjärrsupport: